شنبه 23 فروردین 1399

پروفایل شخصی - نوشین بیگدلی

تاریخ تولد : 1356

صندوق پستی :

شماره اتاق : 232

شماره تلفن دفتر : 8371761

وبگاه شخصی :

رایانامه : bigdeli at ikiu dot ac dot ir ; nooshin_bigdeli@yahoo.com

دانشکده : پژوهشکده آینده پژوهی

گروه آموزشی :

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 59803


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مدارهای الکتریکی 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 الکترونیک 1 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 سیستمهای کنترل خطی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 شبکه های کامپیوتری دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 سیستمهای کنترل پیشرفته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---