پنجشنبه 8 آبان 1399

پروفایل شخصی - رامین کاظمی

تاریخ تولد : 1357/06/30

صندوق پستی :

شماره اتاق : 678

شماره تلفن دفتر : 33901377

وبگاه شخصی : http://ikiu.ac.ir/members/?id=231&lang=1

رایانامه : r.kazemi@SCI.ikiu.ac.ir, rst.kazemi@gmail.com

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : آمار

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 46604


برخی علاقه‌مندی‌ها 1- مطالعه تاریخ ریاضیات 2- مطالعه تاریخ فلسفی احتمال 3- مطالعه سرگذشت ریاضی‌دانان بزرگ معاصر 4- مطالعه فلسفه ریاضی 5- شنیدن موسیقی اصیل و سنتی


http://scholar.google.com/citations?user=t8z7yJAAAAAJ&hl=en


---------------------------------------------------------


سخنان بزرگان در مورد ریاضی


میتوان به طرز معقولی پیش بینی کرد که ترکیب آمار و آنالیز علمی را پدید خواهد آورد که بر هر شاخه دیگر ریاضی برتری خواهد جست  (پیرسون)

هیچ شاخه ای از ریاضیات نیست که روزی در جهان واقعی به کار نرود (لباچوفسکی)
  


هر ریاضیدان وقتی کامل است که تا اندازه ای هم شاعر باشد (وایرشتراس)


ریاضیات روح را صفا میبخشد و ذهن را برای درک حقیقت آماده میکند (افلاطون)


هیچ دانشی را نمیتوان واقعی دانست مگر اینکه به صورت ریاضی نوشته شود (داوینچی)


تسلط بر ریاضیات یعنی توانایی ومهارت در حل مساله ها، ضمنا نه فقط در مساله های عادی و قالبی؛ تسلط بر ریاضیات بیشتر به معنای داشتن استقلال اندیشه، عقل سلیم و نیروی نو آوری و نوآفرینی است (پولیا)


چنین به نظر می رسد که ریاضیات حس جدیدی غیر از احساسات عادی به ریاضیدان می بخشد (کیلی)