یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96632


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکترای زبان و ادبیات فارسی 1385 1389 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی 1379 1381 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 1375 1378 بین المللی امام خمینی (ره) ---