یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96626


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 آداب نوشتن در مطالعات معماری (کارشناسی ارشد مطالعات تاریخ معماری) 1394 دانشگاه علامه دهخدا ---
2 نظریه ها و نقد ادبی (کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 سیر تحول ادبیات (دوره دکتری ادبیات عرفانی) 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 متون نظم حماسی(کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت) نیمسال اول93-94 پیام نور واحد پردیس ---
5 تحقیق در متون غنایی (دوره دکتری زبان و ادبیات فارسی) ترم اول 93-94 همان ترم دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 سمینار (دوره کارشناسی ارشد) 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 نقد ادبی تطبیقی دوره کارشناسی ارشد رشته ادبیات تطبیقی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 تحقیق در متون حماسی و پهلوانی- دوره دکتری 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
9 روش تحقیق پیشرفته (کارشناسی ارشد) 1392 نیمسال اول دانشگاه پیام نور قزوین ---
10 انواع ادبی تطبیقی(کارشناسی ارشد ادبیات تطبیقی) 1392 نیمسال اول دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
11 سمینار تحقیق و تتبع نظری 1391 پیام نور قزوین ---
12 نقد ادبیات داستانی 1391 پیام نور قزوین ---
13 نقد و نظریه ادبیات کودک(کارشناسی ارشد رشته ادبیات کودک) 1391 دانشگاه پیام نور تفت ---
14 آشنایی با ادبیات دفاع مقدس نیمسال اول91-92 و 93 دانشگاه پیام نور اردکان و دانشگاه پیام نور واحد پردیس ---
15 آشنایی با ادبیات انقلاب اسلامی نیمسال دوم 90-91 تاکنون دانشگاه پیام نور اردکان ---
16 خاقانی و نظامی نیمسال دوم1389-1390 کنون دانشگاه پیام نور اردکان- تفت ---
17 مصباح الهدایه نیمسال اول1389 نیمسال اول 91-92 دانشگاه پیام نور اردکان، تفت و مهریز ---
18 سمینار دوره کارشناسی ارشد نیمسال دوم1390-91 همان نیمسال دانشگاه ولی عصر (عج) ---
19 کشف المحجوب و رساله قشیریه نیمسال اول90-91 در همان نیمسال دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان و دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---