یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96621


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تقابل سنت و تجدد در رمان های ( بی و تن ) از رضا امیر خانی و سه گانه از نجیب محفوظ 1393 1394 فاطمه جمالی ---
2 تحلیل و ارزیابی پژوهش های حوزه ی ادبیات تطبیقی ایران و عرب با تاکید مجلات علمی- پژوهشی فارسی 1394 ادامه دارد غلامعلی شمسینی غیاثوند ---
3 مقایسه اولین رمان اجتماعی ایران(تهران مخوف) و اولین رمان اجتماعی عرب(رمان زینب) 1392 1394 خانم رحمانی ---
4 جریان شناسی پسامدرنیته در رمانهای افغانستان 1392 29 بهمن 93 خانم محمدی- دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
5 جلوه های بیگانگی شخصیت در رمانهای رضا امیرخانی 1392 26 بهمن 1393 خانم نجفی - دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
6 مقایسه عوامل انسجام متن در اشعار کودکانه و بزرگسالانه شاملو بر مبنای نظریة هلیدی مهر1392 23/6/1393 خانم نفیسه حسین‌پور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 تحلیل کهن الگویی شخصیت سیاوش، کیخسرو و فرود در شاهنامة بر اساس نظریه پیرسون- کی مار مهر1392 شهریور93 محمد جواد عصاریان (دانشگاه بین المللی امام خمینی) ---
8 فرهنگ تلمیحات در شعر دفاع مقدس(بررسی و تحلیل دایره تلمیحات در شعر دفاع مقدس) 1391 1392 شهریور خانم جمالزهی (کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت دانشگاه پیام نور) ---
9 مقایسه عنصر زمان در رمان به هادس خوش آمدید و سفر به گرای 270 درجه بر مبنای نظریه ژنت 1390 اسفند1391 آقای عبدالله شیخ حسینی(دانشگاه ولیعصر عج) ---
10 آیرونی و جایگاه آن در دستگاه فکری ناصرخسرو 1390 همان سال کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد ---
11 نقد و تحلیل دیدگاه مستشرقان اروپای غربی و شرقی به زبان و فرهنگ ایرانی 1390 همان سال کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد ---
12 تحلیل گفتمان انتقادی اندیشه های عین القضات همدانی با تکیه بر نظریه فرکلاف 1390 مهر5 1391 کارشناسی ارشد- طیبه غیاثی (دانشگاه ولی عصر ) ---
13 جریان شناسی رمانهای پس از انقلاب با تکیه بر عنوان بر مبنای نشانه- معناشناسی 1390 اسفند 91 کارشناسی ارشد- خانم کریمی افشار (دانشگاه ولی عصر عج) ---
14 تحلیل کیفیت بازتاب شاهنامه در متون عرفانی منظوم فارسی تا پایان قرن هفتم 1390 1391 اسماعیل ملک زاده کارشناسی ارشد (دانشگاه ولی عصر) ---
15 تحلیل ریخت شناسانه و روانشناسانه داستانهای تحول روحی عرفا و شعرای فارسی تا قرن هفتم مهر1390 اسفند1390 سوسن بیگمرادی- کارشناسی ارشد دانشگاه ولی عصر ---