یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96624


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عضو هیأت علمی هشتمین همایش پزوهشهای ادبی انجمن زبان و ادبیات فارسی 1394 پژوهشگاه علوم انسانی ---
2 عضو هیأت علمی سومین همایش پژوهش های کاربردی در مطالعات زبان 1394 1394 دانشگااه بین المللی امام خمینی ---
3 عضوهیأت علمی اولین همایش ادبیات عامه: نگاهی نو به ادبیات عامه 1393 بهمن93 انجمن ترویج- فرهنگستان زبان- دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان ---
4 عضو هیأت علمی سومین همایش ملی ادبیات فارسی 1392 1393 دانشگاه پیام نور ---
5 استاد مشاور کانون شعر و ادب دانشگاه 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
6 دبیر علمی همایش سبک زندگی و علم آموزی 1392 1392 کمیته امداد امام خمینی و دانشگاه جامع علمی- کاربردی استان قزوین ---
7 استاد مشاور انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) معاونت فرهنگی دانشگاه ---
8 عضو کارگروه صلاحیت علمی و جذب گروه زبان و ادبیات فارسی 1392 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 دبیر علمی کمیته فرهنگی همایش مناسبات اقتصادی و فرهنگی ایران و ترکیه 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
10 عضو هیأت علمی سومین همایش نقد ادبی کشور(همایش نقد ادبیات داستانی) 1392 اسفند 1392 انجمن نقد ادبی ایران- محل برگزاری پژوهشگاه علوم انسانی ---
11 عضو شورای هم اندیشی و نخبگان دانشگاهی دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان 89/11/10 شهریور 1391 دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان  دریافت فایل  ---
12 عضو کمیته تخصصی پژوهشی شورای نظارت ارزشیابی دانشگاه ولی عصر رفسنجان 90/01/23 شهریور 1391 دانشگاه ولی عصر عج رفسنجان  دریافت فایل  ---
13 عضو شورای علمی و پژوهشی گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی 1391 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی ---
14 مشاور کانون ادب و انجمن ادبیات فارسی نیمسال دوم 1389 1391 دانشگاه ولی عصر  دریافت فایل  ---
15 نماینده تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی در دانشگاه ولی عصر 1390 تابستان1391 دانشگاه ولی عصر (عج)  دریافت فایل  ---
16 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی 1390 1391 12 شهریور دانشگاه ولی عصر  دریافت فایل  ---
17 مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی آموزش و پرورش شهرستانهای استان تهران 1384 1388 آموزش و پرورش استان تهران ---