یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96619


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 فرهنمندی اسطوره و بختمندی رمان (رمان اسطوره ای در ایران) زیر چاپ ---
2 دانش نشانه گذاری در خط فارسی چاپ دوم 1393 نشر چشمه ---
3 دانش نشانه گذاری در خط فارسی 1391 چشمه ---