یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96625


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 انواع ادبی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
2 آشنایی با ادبیات معاصر ایران(رشته مترجمی زبان) دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 بدیع دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 ادبیات معاصر 1 و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
6 آیین نگارش 1 و2 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 بوستان سعدی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 آیین نگارش و مکاتبات اداری 1384 1388 ضمن خدمت فرهنگیان شهرستانهای استان تهران ---
9 دوره های ضمن خدمت فرهنگیان- نقد کتب درسی عروض و قافیه، ادبیات پیش دانشگاهی- فارسی دبستان و راهنمایی و آرایه های ادبی سال سوم) 1387 1389 تربیت معلم واوان و مراکز ضمن خدمت اسلامشهر ---
10 فارسی عمومی دوره مجازی 1388 تاکنون دانشکده علوم حدیث ---
11 فارسی عمومی 1387 1389 دانشکده علوم حدیث شهر ری ---
12 ادبیات فارسی 1 و2 1387 نیمسال دوم1389 مدرسه عالی شهید مطهری ---
13 فارسی عمومی 1385 پایان نیمسال دوم دانشگاه علم و فرهنگ تهران ---
14 فرخی و کسایی نیمسال اول86 همان نیمسال پیام نور اسلامشهر ---
15 مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات فارسی نیمسال اول89-90 همان نیمسال دانشگاه ولی عصر (عج) ---
16 گلستان نیمسال اول89-90 همان نیمسال دانشگاه ولی عصر (عج) ---
17 مرصاد العباد نیمسال دوم89-90 همان نیمسال دانشگاه ولی عصر (عج) ---
18 آیین نگارش 1 و2 نیمسال اول89-90 نیمسال دوم90-91 دانشگاه ولی عصر (عج) ---
19 ادبیات معاصر 1 و2 نیمسال دوم 89-90 نیمسال دوم 90-91 دانشگاه ولی عصر (عج) ---
20 انواع ادبی نیمسال اول89-90 نیمسال دوم90-91 دانشگاه ولی عصر(عج) ---
21 نقد ادبی نیمسال دوم89-90 نیمسال دوم 90-91 دانشگاه ولی عصر (عج) ---