یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - سید علی قاسم زاده

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 910

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی : http://darvak2012.persianblog.ir

رایانامه : s.ali.ghasem@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی

درجه علمی : دانشیار

آمار بازدید : 96617


«الناس موتی و اهل العلم احیا» امام علی (ع)


مرگ جهل است و زندگی دانش     مرده نادان و زنده دانایان


«العلمُ تُرُس المومن» امام علی (ع)


دانش اندر دل چراغ روشن است       وز همه بد بر تن تو جوشن است 


 


- عضو انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی


- عضو انجمن نقد ادبی ایران


عضو انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی


-- عضو انجمن عرفان اسلامی ایران