سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - سعیده سنماری

تاریخ تولد : 1347

صندوق پستی :

شماره اتاق : 432

شماره تلفن دفتر : 1126

وبگاه شخصی :

رایانامه : senemari2004@yahoo.com, s.senemari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی معدن

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 24605


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 NANNOSTRATIGRAPHY OF GURPI FORMATION (CRETACEOUS -TERTIARY BOUNDARY), IN ZAGROS BASIN, SOUTHWESTERN IRAN 2012 2012 World Applied Sciences Journal ---
2 بیواستراتیگرافی نهشته های کرتاسه فوقانی در جنوب شرق لار بر مبنای نانوفسیلهای آهکی 1392 1392-3 فصلنامه دیرینه شناسی ---
3 Cleaning From the Inside: Biodegradation of Organophosphate Pesticides by Pseudomonas plecoglossicida 2014 2014 Biotechnology and Health Sciences ---
4 Cleaning from the inside: Biodegradation of Diazinon by a soil powerful 2012 2012 elsevier ---
5 مطالعه زیست چینه شناسی سازند گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در منطقه بوان شمال باختری شیراز 1390 1391زمستان فصلنامه علمی پژوهشی علوم زمین ---
6 زیست چینه نگاری سازندهای ایلام و گورپی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی در سروستان 1390 1392 فصلنامه علمی-پژوهشی علوم زمین ---
7 نانواستراتیگرافی سازند گورپی در جنوب شرق شیراز 1391 1391 فصلنامه علمی-پژوهشی رخساره های رسوبی ---
8 نانواستراتیگرافی و مطالعه فرامینیفرهای پلانکتونیک سازند ایلام ، جنوب غرب ایران ،شیراز 1391 1392 فصلنامه زمین شناسی ایران ---
9 THE DISTRIBUTION OF CALCAREOUS NANNOFOSSILS IN THE LATE SANTONIAN-LATE MAASTRICHTIAN DEPOSITS IN THE SOUTHWEST OF IRAN (KHUZESTAN PROVINCE) 17 November 2012 Accepted: 11 January 3 ---
10 EVALUATION OF CRETACEOUS-PALEOGEN BOUNDARY BASED ON CALCAREOUS NANNOFOSSILS IN SECTION OF POL DOKHTAR, LORESTAN, SOUTHWESTERN IRAN 31 January 2012 Accepted: 25 June 20 23 ---