پنجشنبه 2 بهمن 1399

پروفایل شخصی - سعیده سنماری

تاریخ تولد : 1347

صندوق پستی :

شماره اتاق : 432

شماره تلفن دفتر : 1126

وبگاه شخصی :

رایانامه : senemari2004@yahoo.com, s.senemari@ENG.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی معدن

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 24579


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بازدید زمین شناسی دانشگاه ---
2 زمین شناسی ساختمانی، دانشگاه ---
3 زمین شناسی اقتصادی، دانشگاه ---
4 زمین شناسی مهندسی، دانشگاه ---
5 کانی شناسی، دانشگاه ---
6 سنگ شناسی، دروس وابسته دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---