یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - بهور اصغری

تاریخ تولد : 1359

صندوق پستی :

شماره اتاق : 450

شماره تلفن دفتر : 028133901174

وبگاه شخصی :

رایانامه : asghari@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32173


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکترای فیتوشیمی 1386 1391 دانشگاه شهید بهشتی ---
2 کارشناسی ارشد فیتوشیمی 1383 1385 دانشگاه شهید بهشتی ---
3 کارشناسی شیمی کاربردی 1378 1383 دانشگاه ارومیه ---