یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - بهور اصغری

تاریخ تولد : 1359

صندوق پستی :

شماره اتاق : 450

شماره تلفن دفتر : 028133901174

وبگاه شخصی :

رایانامه : asghari@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی :

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32179


زمینه های پژوهشی
ردیف عنوان تحقیق مورد علاقه زمان حداقل زمان حداکثر امکانات مورد نیاز تحقیق فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 انجام تبدیل زیستی بر روی ترکیبات طبیعی با استفاده از آنزیم‌ها و بررسی تغییرات ایجاد شده بر روی خواص مختلف بیولوژیکی آنها ---
2 اندازه‌گیری ترکیبات مختلف مؤثره موجود در اندام‌های مختلف گیاهی با استفاده از روش‌های مختلف کروماتوگرافی مانند HPLC، GC و HPTLC ---
3 آلودگی‌زدایی از آب به وسیله جاذب‌های طبیعی و بررسی خواص سینتیکی و ترمودینامیکی آنها ---
4 مطالعه بر روی عصاره‌های مختلف گیاهی به ویژه گیاهان دارویی و بررسی خواص بیولوژیکی مختلف آنها دستگاهها و لوازم کروماتوگرافی ---
5 آنالیز و شناسایی ترکیبات تشکیل‌دهنده اسانس‌های به دست آمده از گیاهان به ویژه گیاهان دارویی و بررسی خواص بیولوژیکی مختلف آنها دستگاههای GC و GC-MS ---