جمعه 7 آذر 1399

پروفایل شخصی - علی اصغر سلطانی فرانی

تاریخ تولد : 1335/02/05

صندوق پستی : 3414717593

شماره اتاق : 226

شماره تلفن دفتر : 8371756

وبگاه شخصی : www.farani.ir

رایانامه : soltani@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی برق

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 44189


عضو هیأت علمی گروه برق دانشگاه بین المللی امام خمینی