یکشنبه 11 خرداد 1399

پروفایل شخصی - Mohammad Bagher Shabani

تاریخ تولد : 14/6/1337

صندوق پستی : 77

شماره اتاق : 821

شماره تلفن دفتر : 8371621

وبگاه شخصی :

رایانامه : m.shabani@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 21609


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Shabani,M.B and Karimi,M.N and Alaedini,M.A(2008 )Bonding with Popular Expressions and Figures of Speech in the English Language. Ilam University Press. Ilam,Iran ---
2 Shabani,M.B and Karimi,M.N(2006)General English Plus, Aeizh publisher, Tehran,Iran ---