یکشنبه 19 اردیبهشت 1400

پروفایل شخصی - مهدی سلطانپور

تاریخ تولد : 1355/06/28

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : soltanpour@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مکانیک

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 44587


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 نمونه سوال علم مواد  دریافت فایل  ---
2 نتایج ارزشیابی دروس کارشناسی 94-95 دوم  دریافت فایل  ---
3 مدیریت و کنترل پروژه  دریافت فایل  ---
4 نمرات خزش  دریافت فایل  ---
5 نمرات نیم ترم علم مواد 1395-96 اول  دریافت فایل  ---
6 خزش خستگی شکست 1393-94 اول بخش دوم  دریافت فایل  ---
7 خزش خستگی شکست 1393-94 اول  دریافت فایل  ---
8 علم مواد 1393-94 اول بخش سوم  دریافت فایل  ---
9 علم مواد 1394-95 اول تمرین درس  دریافت فایل  ---
10 علم مواد 1393-94 اول بخش دوم  دریافت فایل  ---
11 علم مواد 1393-94 اول بخش اول  دریافت فایل  ---
12 آزمایشگاه مقاومت مصالح ppt 1393-94 دوم  دریافت فایل  ---
13 سمینار 1393-94 اول محتوی درس  دریافت فایل  ---
14 سمینار 1393-94 اول دستور خط فارسی  دریافت فایل  ---
15 روشهای طراحی مهندسی 1392-93 دوم  دریافت فایل  ---
16 روشهای طراحی مهندسی 1392-93 دوم  دریافت فایل  ---