شنبه 25 مرداد 1399

پروفایل شخصی - فواد کیلانه ئی

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164

وبگاه شخصی :

رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32736


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 سرپرست گروه بررسی و مدیریت پروژه 1384 1391 دفتر فنی و بررسی طرحهای راه و آزادراهها، شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل ونقل کشور، وزارت راه و شهرسازی ---