سه شنبه 24 تیر 1399

پروفایل شخصی - فواد کیلانه ئی

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164

وبگاه شخصی :

رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 32275


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تدوین شرح خدمات و راهنمای مطالعات هیدرولیکی پلها 1390 1390 پژوهشکده حمل و نقل (داور) ---
2 توجیه‌پذیری انتقال آب بین حوضه‌ای از تونل البرز به دامنه جنوبی رشته کوه البرز 1390 1390 پژوهشکده حمل و نقل (داور)، مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
3 دستورالعمل ممیزی زیست محیطی راههای کشور 1385 1388 پژوهشکده حمل و نقل (ناظر)، مشاور: مرکز تحقیقات محیط زیست و انرژی ---
4 دستورالعمل کاربرد مهندسی رودخانه در حفاظت از ابنیه فنی راه و راه‌آهن 1386 1389 پژوهشکده حمل و نقل (ناظر)، مشاور: معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر ---
5 دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری دیوار هدایت پلها 1387 1390 وزارت راه و ترابری ،معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---
6 تدوین دستورالعمل مطالعات هیدرولوژیکی مسیر و طرح بهینه آبروها و خط پروژه 1386 1388 وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---
7 مطالعه موردی هفت پل تخریب شده یا در حال تخریب در اثر آبشستگی و تعیین مکانیسم تخریب 1383 1387 وزارت راه و ترابری ، معاونت آموزش و تحقیقات، پژوهشکده حمل و نقل ---