پنجشنبه 7 مرداد 1400

پروفایل شخصی - فواد کیلانه ئی

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164

وبگاه شخصی :

رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 35372


دوره های تخصصی
ردیف عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مهندسی ارزش 4/10/90 6/10/90 مرکز آموزش شهید تفویضی ---
2 طراحی تقاطعها 19/11/89 21/11/89 مرکز آموزش شهید تفویضی ---
3 پدافند غیر عامل تابستان 87 دانشگاه صنعتی مالک اشتر ---
4 آمایش سرزمین و توسعه حمل و نقل 29/11/87 30/11/87 وزارت راه و شهرسازی ---
5 روشهای مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای پلها 28/5/87 29/5/87 وزارت راه و شهرسازی ---