پنجشنبه 7 مرداد 1400

پروفایل شخصی - فواد کیلانه ئی

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164

وبگاه شخصی :

رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 35374


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Coupling of 2DH-3D hydrodynamic numerical models for simulating flow around river hydraulic structures 1390 1390 World Applied Sciences Journal ---
2 توسعه مدل عددی دو بعدی در پلان به منظور بررسی شکل دیوار هدایت آب پلها 1392 1392 مجله علمی پژوهشی حمل و نقل ---