پنجشنبه 7 مرداد 1400

پروفایل شخصی - فواد کیلانه ئی

تاریخ تولد : 1358

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164

وبگاه شخصی :

رایانامه : kilanehei@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 35369


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 اصول مهندسی سد 1395 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
2 برنامه نویسی کامپیوتر 1394 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
3 آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 1381 1386 دانشکده عمران دانشگاه تهران ---
4 آبهای زیرزمینی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
5 مهندسی آب و فاضلاب و پروژه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
6 بناهای آبی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
7 هیدرولوژی مهندسی 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
8 هیدرولیک و آزمایشگاه 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
9 مکانیک سیالات 1391 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---