یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - علیرضا اردکانی

تاریخ تولد : 1362

صندوق پستی :

شماره اتاق : 455

شماره تلفن دفتر : 33901164-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : a.ardakani@eng.ikiu.ac.ir , a.r.ardakani@gmail.com

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی عمران

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 42696


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تعیین مشخصات ارتجاعی سبک‌دانه‌های مصنوعی شیل و رس منبسط شده‌‌ی ایران 1392 در نوبت چاپ مجله علمی پژوهشی شریف ---
2 بررسی اثر رکوردهای زلزله های حوزه نزدیک حاوی پالس بر روی پاسخ لرزه‌ای یک سیستم‌خاک-شمع-سازه 1394 در نوبت چاپ مجله علمی پژوهشی شریف ---
3 Evaluation of liquefaction potential based on CPT data using random forest 2015 Natural Hazards ---
4 Evaluation of liquefaction potential based on CPT results using C4.5 decision tree 2015 Journal of AI and Data Mining ---
5 Numerical modeling of soil nail walls considering Mohr Coulomb, hardening soil and hardening soil with small-strain stiffness effect models 2014 Geomechanics and Engineering ---
6 The relation between particle density and static elastic moduli of lightweight expanded clay aggregates 2014 Applied Clay Science ---
7 • Nonlinear vibration of Euler-Bernoulli beams resting on linear elastic foundation 2013 Steel and composite structure ---
8 • بررسی آزمایشگاهی تأثیر حفرات بزرگ مقیاس بر رفتار مکانیکی توده سنگ و ارزیابی نتایج با استفاده از روش میکرومکانیک 1391 مجله علمی پژوهشی مهندسی معدن ---
9 • بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه‌ لیکای سازه‌ای 1389 مجله علمی و پژوهشی انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران ---
10 • بررسی آزمایشگاهی تاثیر میزان مواد ریزدانه موجود در مصالح فیلتر بر عملکرد سیستم خاک-فیلتر 1389 مجله علمی و پژوهشی انجمن زمین‌شناسی مهندسی ایران ---
11 • مطالعه آزمایشگاهی تاثیرات هد آب و خاصیت خمیری خاک مبنا بر عملکرد سیستم خاک-فیلتر 1389 مجله علمی و پژوهشی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز ---