شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - رضا نوزعیم

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر : 0281-8371359

وبگاه شخصی :

رایانامه : nozaem@sci.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی : زمین شناسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30736


سوابق تحصیلی


1- دکتری زمین شناسی- تکتونیک از دانشگاه تربیت مدرس-سال 1391


2-کارشناسی ارشد زمین شناسی- تکتونیک از دانشگاه تربیت مدرس-سال 1382


3- کارشناسی زمین شناسی محض-دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم)- سال 1378