یکشنبه 15 تیر 1399

پروفایل شخصی - Rajab Esfandiari

تاریخ تولد : 1355/07/03

صندوق پستی :

شماره اتاق : 826

شماره تلفن دفتر : 33901666

وبگاه شخصی : http://r-esfandiari.ir/

رایانامه : esfandiari.ra@gmail.com

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 28209


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Syllabus in Seminar  دریافت فایل  ---
2 Needs analysis  دریافت فایل  ---
3 Test development  دریافت فایل  ---
4 Basic test distinctions  دریافت فایل  ---
5 Alternative assessment  دریافت فایل  ---
6 Qualities of language assessments  دریافت فایل  ---
7 Relative clauses  دریافت فایل  ---
8 Noun clause  دریافت فایل  ---
9 The history of ESP  دریافت فایل  ---
10 What is ESP?  دریافت فایل  ---
11 Conclusion  دریافت فایل  ---
12 Body  دریافت فایل  ---
13 Week One: First thngs first  دریافت فایل  ---
14 A review of a one-paragrpch essay  دریافت فایل  ---
15 Layout of a five-paragraph essay  دریافت فایل  ---
16 Introduction  دریافت فایل  ---