یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30879


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 عرفان در جهان 1391 1392 دانشگاه ادیان قم ---
2 متون ادیان به زبان انکلیسی 1391 1392 دانشگاه شهید بهشتی ---
3 کلام یهود 1391 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
4 مقایسه قرآن با کتاب مقدس 1392 1393 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
5 کلام تطبیقی 1391 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
6 کلام اسلامی 1390 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
7 عرفان تطبیقی 1389 1393 دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
8 ادیان خاور دور 1389 1389 دانشگاه فردوسی مشهد ---
9 ادیان هند 1383 1390 دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه ادیان قم ---
10 تاریخ تصوف 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی، دانشگاه ادیان قم ---
11 متون عرفانی به زبان فارسی 1382 1392 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---
12 متون عرفانی به زبان عربی 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---