یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30889


راهنمایی پایان نامه
ردیف عنوان پایان نامه از تاریخ تا تاریخ نام دانشجو - مقطع فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 طریقت صفی علیشاهی در شیراز 1395/1/20 محمد علی نجات- کارشناسی ارشد ---
2 حقوق و تکالیف انسان در ادبیات تلمودی و مقایسۀ آن با کتب اربعه شیعه بهمن ماه 1394 عاطفه عبدی، دکتری ---
3 سلسلۀ ختمیه در سودان 1393 1394 محمدرضا جعفری- کارشناسی ارشد ---
4 شرح احوال و آثار ابوسعد خرگوشی 1392 1394 خانم حسینی ---
5 دیدگاههای عرفانی- تربیتی جلال الدین محمد مجدالاشراف 1393/12/28 فاطمه اعلمی- کارشناسی ارشد ---
6 طریقت شاذلیه در منطقۀ شامات 1393/12/28 کاظم میرزایی مسرور- کارشناسی ارشد ---
7 مطالعه و نقد نظریۀ تاثیر رهبانیت مسیحی بر عرفان اسلامی 1393 زینب خداداد- کارشناسی ارشد ---
8 تجانیه و گسترش آن در مصر 1393 مرتضی خسروشاهی- کارشناسی ارشد ---
9 دیدگاه عارفان مسلمان سده های یکم تا هفتم هجری نسبت به پیروان سایر ادیان 1393/5/26 مریم مرادی- 1393/5/26 ---
10 مقامات و مراتب سلوک در عرفان بودایی 1393/6/26 یحیی نصرتی- دکتری ---
11 مأثورات امام علی(ع) در مفاهیم عرفانی تا سدۀ پنجم 1393/11/1 زهرا ابراهیمی- دکتری ---
12 نیایش در اسلام و یهود 1393/11/15 حمدالله ادیم- کارشناسی ارشد ---
13 جایگاه زن در عهدین و متون بین العهدینی 1393/11/13 فاطمه شمس آبادی- کارشناسی ارشد ---
14 داود و سلیمان در آثار عرفانی ابن عربی 1393/11/29 فاطمه مروی- دکتری ---
15 مطالعه و نقد نظریه تاثیر رهبانیت مسیحی بر عرفان اسلامی(با تاکید بر زهد، ریاضت و تجرد) 1391 1392 زینب خداداد - کارشناسی ارشد ---
16 تجانیه و گسترش آن در مصر 1392 1392 مرتضی خسروشاهی - کارشناسی ارشد ---
17 دیدگاه عارفان مسلمان سده های اول تا هفتم هجری نسبت به پیروان سایر ادیان 1392 1393 مریم مرادی- کارسناسی ارشد ---
18 احوال، آثار و آراء سعدالدین حمویی 1388 1392 عالیه نوری- دکتری ---
19 شیخ ابو مدین و نسبت وی با تصوف در ایران 1388 1391 انسیه شیخ سفلی- دکتری ---
20 شرح احوال و آثار و آراء ابونجیب سهروردی 1390 1390 حکیمه حکیمی- کارشناسی ارشد ---
21 عرفان و تصوف در آذربایجان قرن هشتم 1390 1390 مصطفی حسین زاده- کارشناسی ارشد ---
22 بررسی تطبیقی مرگ و مرگ اندیشی در نهج البلاغه و کتاب مقدس 1389 1389 سمیرا باباجهد انصاری - کارشناسی ارشد ---
23 تحقیق و ترجمه کتاب المواقف 1390 1391 صادق تکاورنژاد - کارشناسی ارشد ---
24 تصحیح و تعلیق تذکره جادة العاشقین 1389 1390 بی بی زهرا هاشمی - کارشناسی ارشد ---
25 بررسی ابعاد کلامی گناه آده(ع) در اسلام و یهود و مسیحیت 1390 1391 رقیه ذوالفقاری - کارشناسی ارشد ---
26 نفس الرحمن در عرفان اسلامی و مقایسۀ آن با مفاهیم مشابه در عرفان یهود و مسیحیت 1390 1391 فاطمه عباسی - دوره دکتری ---
27 شرح و بررسی شخصیت و آثار خواجه یعقوب همدانی 1390 1391 مریم حسینی - کارشناسی ارشد ---
28 میرزا محمدمهدی محیی الدین الهی قمشه ای: آثار، احوال، افکار 1390 1391 مهدی سرخیل- کارشناسی ارشد ---
29 بررسی تذکره نویسی عرفانی در تاریخ تصوف در منابع فارسی 1389 1390 الهه جواهری - کارشناسی ارشد ---
30 بررسی مراتب عشق از دیدگاه افلوطین و عین القضاة همدانی 1386 1390 مسعود علاقه مندان- کارشاسی ارشد ---
31 تاریخ تحلیلی آداب سلوک تا قرن هفتم 1388 1391 صوفیا زارع بازقلعه - دکتری ---
32 شرح احوال، آرا و معرفی آثار عرفانی ابونصر سراج طوسی 1390 1391 زهرا نیکخواه ابیانه - کارشناسی ارشد ---
33 مراتب صدق از دیدگاه عارفان مسلمان تا سده هشتم هجری 1390/2/20 1391 احمد رشیدی - کارشناسی ارشد ---
34 داوود و سلیمان(ع) در آثار عرفانی ابن عربی 1390/6/15 1393 فاطمه مروی - دوره دکتری ---
35 بررسی تحلیلی عقلاء مجانین در تاریخ تصوف 1390 محمد آقاجانی- کارشناسی ارشد ---
36 تناظر میان عالم کبیر و عالم صغیر از دیدگاه ابن عربی 1389 مهدی فرحناکی- کارشناسی ارشد ---
37 پیامدهای اخلاقی توکل از نظر دین مبین اسلام 1388 یدالله طاهری- کارشناسی ارشد ---
38 نقش اسلام در اندیشه توحیدی نهضت بهکتی 1388 مهدی توسلی آزرانی- کارشناسی ارشد ---
39 رنگ و نور در اندیشه عرفانی سلسله کبرویه 1390 لیلا شادلو- کارشناسی ارشد ---
40 مقایسه شیوه های سلوک و رفتارهای اجتماعی ملامتیه و قلندریه 1390 افسانه اسرافیلی- کارشناسی ارشد ---
41 تاویل عرفانی تمثیلات، داستانها و حکایات هفت اورنگ جامی 1390 علی دشتی- کارشناسی ارشد ---
42 شرح احوال و آثار سیدامیر عبدالله برزشابادی 1389 طاهرۀ فاضلی نیک- کارشناسی ارشد ---
43 بررسی آراء حلاج با تاکید بر طواسین 1389 حجت عبدی- کارشناسی ارشد ---
44 شرح احوال، آرا و آثار ابوبکر کلابادی با تاکید بر التعرف 1388 زهره خانی پور- کارشناسی ارشد ---
45 زندگی نامه و آراء عرفانی عبدالجبارنفری 1388 حسنعلی آقاخانی نژاد- کارشناسی ارشد ---
46 سکوت در عرفان اسلامی و نقش تربیتی آن 1387 زری میرزاجانی دارستانی- کارشناسی ارشد ---
47 زندگی و اندیشه ابوطالب مکی بر اساس قوت القلوب 1387 حسن اردشیری لاجیمی- کارشناسی ارشد ---
48 پدیدار شناسی ثنویت نور و ظلمت در مانویت و مثنوی معنوی 1387 صدیقه نوذری- کارشناسی ارشد ---
49 بررسی شخصیت حضرت عیسی(ع) مسیح در ادبیات عرفانی 1387 میترا فاتحی- کارشناسی ارشد ---
50 توبه در اسلام و مسیحیت 1384 فاطمه اسماعیل نظری-کارشناسی ارشد ---
51 مفهوم نور در تجربۀ عرفانی اسلامی و مسیحی 1384 فاطمه زهرا اصغری ---
52 قلندری در عرفان اسلامی 1386 صغری مرادی- کارشناسی ارشد ---
53 بررسی آیین قربانی در سه دین یهود، مسیحیت و اسلام 1384 علی حسین قلی زاده- کارشناسی ارشد ---
54 تحقیق تطبیقی جهان شناسی و انسان شناسی فریسی و مزدکی 1386 رقیه محمودی- کارشناسی ارشد ---
55 مقایسه دیدگاه عارفان شیعه(سید حیدر آملی و سید قطب الدین نیریزی) با ابن عربی در باب ولایت 1386 طاهرۀ جوادی یگانه- کارشناسی ارشد ---
56 مقایسه تأویلات آیات قرآنی از دیدگاه شیعه و عرفان 1386 منصورۀ اوحدی- کارشناسی ارشد ---
57 مفهوم گناه در مسیحیت و تطبیق آن با آرای عارفان مسلمان 1386 مریم لبافی زادی- کارشناسی ارشد ---
58 مقایسه آداب خانقاه در سلسله چشتیه و سلسله سهروردیه 1385 مریم زندیه- کارشناسی ارشد ---
59 مقامات و احوال عرفانی از دیدگاه دو مکتب صحو و سکر 1385 ایرج چرخچی- کارشناسی ارشد ---