یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30877


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مسئول شاخه علوم انسانی جهاد دانشگاهی 1383 1385 معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی  دریافت فایل  ---
2 دستیلر گروه ادیان و عرفان دائرة المعارف بزرگ اسلامی 1371 1375 دائرة المعارف بزرگ اسلامی ---
3 عضو شاخۀ ادیان شورای عالی انقلاب فرهنگی 1388 1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی ---
4 مسئول تشکیل پروندۀ علمی 1375 1376 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ---
5 مسئول واحد قرآنی آموزش و پرورش 1365 1365 آموزش و پرورش ---
6 معاون آموزشی 1392 1393 دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی- دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
7 معاون پژوهشی 1391 1393 دانشکدۀ علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
8 مدیر گروه ادیان و مذاهب دانشگاه مذاهب اسلامی 1386 1393 دانشگاه مذاهب ---