یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30876


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تجوید 1364 1365 حوزۀعلمیه امام مهدی(عج) ---
2 دروس حوزوی 1361 1365 حوزۀ علمیه امام جعفرصادق(ع) نیریز ---
3 تاریخ تصوف، متون عرفانی به زبان عربی، متون عرفانی به زبان فارسی 1382 1393 دانشگاه علوم و تحقیقات اسلامی ---
4 تاریخ تصوف، عرفان تطبیقی، ادیان هند 1389 1393 دانشگاه ادیان قم ---
5 ادیان هند، ادیان خاور دور، ادیان ایران باستان، دین یهود، مسیحیت، تاریخ تصوف، تفسیر عرفانی قرآن، روش تحقیق، روش شناسی ادیان 1383 1393 دانشگاه مذاهب اسلامی ---
6 تاریخ تصوف، عرفان تطبیقی، عرفان شرق،کلام تطبیقی، کلام مسیحی، کلام یهود، کلام ادیان شرق 1380 1392 دانشگاه شهید بهشتی ---
7 ادیان هند و ادیان خاور دور 1389 1390 دانشگاه فردوسی مشهد ---
8 تاریخ تصوف، ادیان ایران باستان، ادیان هند 1379 1381 دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان ---