یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30883


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مؤلف و پژوهشگر و ویراستار 1381 1383 پژوهشکدۀ جهاد دانشگاهی ---
2 مؤلف و پژوهشگر و ویراستار 1375 1376 معاونت پژوهشی سازمان تبلیغات ---
3 مؤلف و پژوهشگر 1375 1385 فرهنگستان زبان و ادب فارسی ---
4 پژوهشگر و مؤلف 1369 1375 دائرۀ المعارف بزرگ اسلامی، ---