یکشنبه 21 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30918


مقالات ارائه شده در کنگره ها
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان همایش برگزار شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بنیاد انفسی صلح 1395 اخلاق جنگ، اخلاق صلح، اخلاق عفو و دوستی ---
2 مراتب وجود در عرفان اسلامی و مقایسه آن با مفاهیم مشابه در سایر مکاتب عرفانی اسفند 1394 مطالعات تطبیقی ---
3 نقد برخی از دیدگاههای جامعه شناسان دین 1392 1392 همایش بسیج اساتید ---
4 آن خواجۀ خواجگان و آن سرور مهجوران 1393 1393 همایش ملی بزرگداشت شیخ ابوالقاسم کرگانی ---
5 دظریات عرفانی شیخ سعدالدین حمویی 1393 1393 همایش شیخ سعدالدین حمویی ---
6 علامه مظفر و عقائد الامامیۀ او 1391 1391 همایش محمد رضا مظفر ---
7 اوضاع نیریز در دورۀ استاد میرزا احمد نیریزی 1388 1393 همایش استاد احمد نیریزی ---