یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - محمدجواد شمس

تاریخ تولد : 1346

صندوق پستی :

شماره اتاق : 632

شماره تلفن دفتر : 1332-1319

وبگاه شخصی :

رایانامه : mj.shams@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : فلسفه و حکمت اسلامی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 30887


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تصحیح رساله عینیة الوجود از اوحدالدین عبدالله بلیانی 1377 2000 کتابخانه مجلس شورای اسلامی ---
2 تصحیح متن عربی فصوص الحکم ابن عربی 1387 2000 مولی ---
3 تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی 1389 2000 دانشگاه ادیان قم ---
4 خواجه یعقوب چرخی 1386 2000 رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی در تاجیکستان ---
5 تاریخچۀ و عقائد صابئین 1376 1000 انتشارات سازمان تبلیغات اسلامی ---
6 تاریخ و فرهنگ نیریز 1379 5000 نور ---