یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - زهره صدیقی فر

تاریخ تولد : 1359/10/29

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : zohrehsedighifar@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 27157


جزوات درسی و نمونه سئوال
ردیف عنوان جزوه/سئوال سال تحصیلی ترم ارائه شده برای فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 بازنگری جزوه فارسی ویژه دانشجویان پزشکی با افزودن بخش راهبردهای خواندن و درک مطلب 92-93 مهرماه دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ---
2 طراحی دو دوره آزمون های پایان ترم فارسی ویژه دانشجویان علوم انسانی 90-91/ 91-92 تابستان / مهر دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ---
3 طراحی آزمون نگارش سطوح پایه و پیشرفته 93 تابستان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) ---
4 طراحی آزمون فارسی ویژه پایان ترم پزشکی 92-93 مهرماه دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ---
5 طراحی آزمون پایان ترم فارسی ویژه فنی و مهندسی 92-93 مهرماه دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) ---
6 طراحی آزمون پایان ترم فارسی ویژه دانشجویان غیرفارسی زبان پزشکی 91-92 تابستان دانشگاه بین الملل امام خمینی(ره) ---
7 طراحی آزمون پایان ترم فارسی ویژه دانشجویان غیرفارسی زبان فنی- مهندسی 91-92 تابستان دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ---