یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - زهره صدیقی فر

تاریخ تولد : 1359/10/29

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : zohrehsedighifar@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 27155


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 همکاری با گروه آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی زبانان (آزوفا) جهت تدوین و بازنگری کتب آموزش زبان فارسی تابستان 1391 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ---