یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - زهره صدیقی فر

تاریخ تولد : 1359/10/29

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : zohrehsedighifar@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 27168


دوره های تخصصی
ردیف عنوان دوره تخصصی تاریخ شروع دوره تاریخ پایان دوره محل برگزاری دوره فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 گواهینامه شرکت در سمینار دو روزه " شعر و ادب فارسی " 1389 انجمن زبانشناسی ایران ---
2 گواهینامه شرکت در کارگاه " چگونگی داوری مقالات علمی SID" 1393 مرکز جهاد دانشگاهی ---
3 گواهینامه مشارکت فعال در کارگاه "رویکردهای نوین آموزشی زبان" 1389 دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ---
4 گواهینامه برگزاری جلسه دانش افزایی آموزگاران ابتدایی با عنوان روش های نوین آموزشی زبان فارسی بعنوان زبان اول 1389 وزارت آموزش و پرورش شهر تهران- مدرسه ابتدایی دخترانه شهید جاوید ---
5 گواهینامه شرکت فعال در دومین مدرسه تابستانی 1389 انجمن زبانشناسی ایران ---