یکشنبه 7 خرداد 1402

پروفایل شخصی - زهره صدیقی فر

تاریخ تولد : 1359/10/29

صندوق پستی :

شماره اتاق :

شماره تلفن دفتر :

وبگاه شخصی :

رایانامه : zohrehsedighifar@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 27160


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 چاپ مقاله با عنوان "بررسی روایی و پایایی آزمون های فارسی ویژه فنی- مهندسی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)" پژوهشنامه زبان شناختی زبان فارسی دانشگاه امام رضا (ع) ---
2 چاپ چکیده مقاله با عنوان " تأثیر آگاهی از نشانه های زبانی درون متنی بر حدس معنایی از واژه ها " نشریه "نخستین همایش بین المللی گسترش زبان و ادبیات فارسی « چشم انداز، راهکارها و موانع » ---
3 چاپ مقاله علمی- پژوهشی " آموزش جمله های شرطی زبان فارسی به غیرفارسی زبانان- مقایسه دو روش تدریس ساختاری و تکلیف- محور" پژوهشنامه آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره) ---