پنجشنبه 7 مرداد 1400

پروفایل شخصی - فاطمه جعفری

تاریخ تولد : 1352

صندوق پستی : -

شماره اتاق : -

شماره تلفن دفتر : -

وبگاه شخصی : -

رایانامه : Fjafari.TFFL@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 26399


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 آموزش زبان فرانسه 1379 مرکز آموزش زبان جهاد دانشگاهی ---
2 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان- ویژه اتاق بازرگانی کره جنوبی(KOTRA) 1387 1389 اتاق یازرگانی سفارت کره جنوبی ---
3 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان . ویژه دیپلمات های کره ای 1387 1390 بخش فرهنگی سفارت کره ---
4 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1384 1390 مرکز بین المللی آموزش زیان فارسی دانشگاه تهران- دهخدا ---
5 آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان 1382 تا کنون دانشگاه بین امللی امام خمینی (ره) ---