پنجشنبه 23 مرداد 1399

پروفایل شخصی - فاطمه جعفری

تاریخ تولد : 1352

صندوق پستی : -

شماره اتاق : -

شماره تلفن دفتر : -

وبگاه شخصی : -

رایانامه : Fjafari.TFFL@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 23336


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 همکاری با گروه آزمون سازی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بر اساس آزمون پیرسون 1390-91 ---
2 همکاری با گروه آزمون سازی برای تهیه آزمون جامع زبان فارسی بر اساس آزمون تافل 1388 کانون زبان ایران ---
3 کتابشناسی آثار محمد قاضی پژوهشنامه کودکان و نوجوانان ---
4 کتابشناسی آثار ادبی بزرگ جهان حوزه هنری ---