شنبه 25 مرداد 1399

پروفایل شخصی - فاطمه جعفری

تاریخ تولد : 1352

صندوق پستی : -

شماره اتاق : -

شماره تلفن دفتر : -

وبگاه شخصی : -

رایانامه : Fjafari.TFFL@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 23367


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 Inercultural Obstacles in Foreign Language Teaching The Case of Farsi Foreingn language(FFL) 2013 2014 studies on the Teaching of Asian Languages in the 21st Century ---
2 نقد کتاب های «آموزش فارسی به فارسی» سطح مقدماتی براساس چارچوب یک استاندارد جهانی آموزش زبان دوم(سطح پایه A2و A1) خرداد 93 شهریور 93 مجموعه مقالات نهمین انجمن ترویج زبان فارسی ---
3 بررسی مشکلات بین زبانی آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان و راه‌کارهای گسترش زبان فارسی 1387 -مجموعه مقالات ششمین مجمع بین‌المللی استادان زبان و ادبیات فارسی ---
4 اهمیت نحوه آموزش واژگان در آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان 1390 مجموعه مقالات همایش بین‌المللی « انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی ---
5 جایگاه فرهنگ در آموزش زبان فرانسه به عنوان زبان خارجی(به زبان فرانسه) 1388 مجله آموزش زبان رشد، شماره 88، پاییز و زمستان 1388 ---
6 جایگاه فرهنگی کلمه در آموزش زبان اسفند 86 پژوهشنامه علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی. شماره 56 ، ویژه‌نامه زبانشناسی ---