شنبه 25 مرداد 1399

پروفایل شخصی - فاطمه جعفری

تاریخ تولد : 1352

صندوق پستی : -

شماره اتاق : -

شماره تلفن دفتر : -

وبگاه شخصی : -

رایانامه : Fjafari.TFFL@gmail.com

دانشکده : مرکز آموزش زبان فارسی

گروه آموزشی : آموزش زبان فارسی

درجه علمی : مربی

آمار بازدید : 23371


کتابهای چاپ شده
ردیف عنوان کتاب چاپ اول تیراژ انتشارات فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 خواندن ودرک مطلب فارسی ویژه زبان آموزان غیر ایرانی- دوره میانی چاپ اول 2000 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران- انتشارات دانشگاه تهران(زیر چاپ) ---
2 تمرین های دستور کاربردی 1388 1000 ناشر-مولف ---
3 داستان های مثنوی برای خارجی ها و ایرانیان نوآموز(همکار مولف) 1392 400 نشر قطره ---
4 خواندن و درک مطلب فارسی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان(سرگروه تالیف) 1391 2000 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران- انتشارات دانشگاه تهران ---
5 دستور کاربردی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان- جلد دوم: زمان ها، فعل 1390 2000 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران- انتشارات دانشگاه تهران ---
6 دستور کاربردی ویژه زبان آموزان غیر فارسی زبان- جلد اول: اسم، صفت، ضمیر، ... 1390 2000 مرکز بین المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران- انتشارات دانشگاه تهران ---