شنبه 12 فروردین 1402

پروفایل شخصی - عباس کاویانی

تاریخ تولد :

صندوق پستی :

شماره اتاق : 477

شماره تلفن دفتر : 33901275

وبگاه شخصی :

رایانامه : abbasskaviani@gmail.com

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : علوم و مهندسی آب

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 40212