سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 26043


دروس دوره تکمیلی
ردیف عنوان درس دوره تکمیلی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 علوم بلاغت در نهج البلاغه 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره - گروه علوم قرآن و حدیث ---
2 نحو کاربردی 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره - گروه علوم قرآن و حدیث ---
3 روش های تفسیری 1394.97 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
4 بررسی آراء جدید در حوزه علوم قرآن و حدیث 1393.07 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
5 تفسیر قرآن 1 1393.07 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
6 علوم قرآنی 1؛ 2؛ 3 1392.11 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
7 بررسی متون تخصصی از جهت فن اعراب و ترجمه 1392. 07 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
8 تایخ قرآن 1392. 07 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---