سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 26041


سوابق مدیریت
ردیف عنوان سمت اجرایی تاریخ شروع تاریخ پایان نام سازمان / مؤسسه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 مشاوره علمی تیم المپیاد رشته علوم قرآن و حدیث 1392.09.06 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
2 مدیر اجرایی مجله مطالعات قرآنی و روایی 1391.11 1393.12 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---