پنجشنبه 9 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 26064


سوابق تدریس دوره های علمی
ردیف عنوان دوره تدریس شده از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کارشناسی 1387 1388 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد ---
2 کارشناسی فقه و حقوق اسلامی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
3 کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---
4 کارشناسی علوم قرآن و حدیث 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) ---