پنجشنبه 2 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 25989


سوابق پژوهشی
ردیف عنوان تحقیقاتی/پژوهشی تاریخ شروع تاریخ پایان مؤسسه/سازمان فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 داوری چندین جلد کتاب برای دانشگاههای مختلف 1395 دانشگاههای مختلف ---
2 راهنمایی و مشاوره پایان نامه های ارشد در حوزه علوم قرآن و حدیث 1392.07 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی و برخی داانشگاه‌های دیگر ---
3 ویراستار انگلیسی مجله مطالعات قرانی و روایی 1391.11 1383.11 دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
4 داوری مقالات تخصصی در حوزه علوم قرآن و حدیث برای مجلات تخصصی 1392. 07 ادامه دارد مجله علمی ـ پژوهشی آموزه‌های قرآنی دانشگاه علوم اسلامی رضوی ـــ مجله علمی ـ پژوهشی حدیث پژوهی دانشگاه کاشان ـــ مجله علمی ـ پژوهشی ادبیات تطبیقی دانشگاه باهنر کرمان ـــ مجله علمی ـ پژوهشی پژوهش‌های علم و دین، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـــــ مجله علمی ـ تخصصی مطالعات حدیثی دانشگاه رازی ــــــ مجله علمی ـ تخصصی قرآن در آیینه پژوهش دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ــــــ مجله علمی ـ تخصصی مطالعات قرآنی و روایی دانشگاه بین المللی امام خمینی ره ---
5 سفر خارجی تحقیقاتی: آشنایی با اسلام شناسی و قرآن شناسی خاورشناسان 1391.01.17 1391.09.16 کانادا ـ ایالت بریتیش کلمبیا ـ شهر ویکتوریا ـ دانشگاه ویکتوریا ---