سه شنبه 7 بهمن 1399

پروفایل شخصی - محمد مولوی

تاریخ تولد : 1358.12.01

صندوق پستی : 34149 - 1681

شماره اتاق : 651

شماره تلفن دفتر : 028 - 33901351

وبگاه شخصی :

رایانامه : molavi@isr.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی

گروه آموزشی : علوم قرآن و حدیث

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 26042


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 تفسیر قرآن 1395 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- گروه فلسفه و کلام اسلامی ---
2 تاریخ اسلام 1394.97 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی ره- گروه علوم قرآن و حدیث ---
3 علوم قرآنی 1، 2، 3 1392.11 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
4 تفسیر موضوعی قرآن 1387 ترم تابستان دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ـ گروه معارف اسلامی ---
5 اندیشه اسلامی1 و 2 1387 یک ترم دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ـ گروه معارف اسلامی ---
6 علوم بلاغت 1387 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
7 کلام اسلامی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
8 ترجمه از عربی به فارسی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
9 قرائت متون تفسیری و علوم قرآنی 1392 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
10 قرائت متون فرهنگ عربی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
11 آشنایی با کلیات فقه وحقوق اسلامی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
12 واژه شناسی قرآن 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
13 تاریخ حدیث 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
14 زبان تخصصی علوم قرآن و حدیث 1391.11 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث ---
15 آموزش زبان و ادبیات عربی 1388 ادامه دارد دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گروه علوم قرآن و حدیث و گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ---