شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - روح الله مفیدی

تاریخ تولد : 1358/3/20

صندوق پستی :

شماره اتاق : 838

شماره تلفن دفتر : 33901638-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 23138


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری تخصصی - زبان شناسی همگانی 1383 1390 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد - زبان شناسی همگانی 1380 1383 دانشگاه علامه طباطبایی ---
3 کارشناسی- زبان و ادبیات فارسی 1376 1380 دانشگاه اصفهان ---