شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - روح الله مفیدی

تاریخ تولد : 1358/3/20

صندوق پستی :

شماره اتاق : 838

شماره تلفن دفتر : 33901638-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 23136


پروژه های انجام شده
ردیف عنوان پروژه تاریخ شروع تاریخ پایان محل انجام پروژه فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 ساخت رویداد و عوامل سازنده آن در زبان فارسی 1390 رساله دکتری (دانشگاه تربیت مدرس) ---
2 بررسی ساخت گروه فعلی در زبان نایینی بر اساس فرضیه فاعل درون گروه فعلی 1383 پایان نامه کارشناسی ارشد (دانشگاه علامه طباطبایی) ---