شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - روح الله مفیدی

تاریخ تولد : 1358/3/20

صندوق پستی :

شماره اتاق : 838

شماره تلفن دفتر : 33901638-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 23143


مقالات چاپ شده در نشریات
ردیف عنوان مقاله تاریخ تهیه تاریخ ارائه عنوان نشریه چاپ شده فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 شکل‌گیری ساختواژه‌ی نمود و وجه در فارسی نو 1395 زیر چاپ دستور (ویژه‌نامه‌ی نامه فرهنگستان)، شماره 12 ---
2 تمایز لازم-متعدی در فعل‌های ساده‌ی فارسی از منظر ساخت رویداد 1393 زیر چاپ جشن نامه دکتر محمد دبیرمقدم (مجموعه مقالات) ---
3 بودن و داشتن: دو فعل ایستای فارسی 1390 دستور (ویژه نامه ی نامه فرهنگستان)، شماره 7 ---
4 تحول نظام واژه بستی در فارسی میانه و نو 1386 دستور (ویژه نامه ی نامه فرهنگستان)، شماره 3 ---