شنبه 16 فروردین 1399

پروفایل شخصی - روح الله مفیدی

تاریخ تولد : 1358/3/20

صندوق پستی :

شماره اتاق : 838

شماره تلفن دفتر : 33901638-028

وبگاه شخصی :

رایانامه : mofidi@hum.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده ادبیات و علوم انسانی

گروه آموزشی : زبان انگلیسی

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 23132


دروس کارشناسی
ردیف عنوان درس کارشناسی از تاریخ تا تاریخ محل تدریس فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 کلیات زبان شناسی 1 و 2 (رشته های آموزش و مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی، دانشگاه پیام نور ---
2 ساخت زبان فارسی (رشته مترجمی زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
3 دستور و نگارش 1 و 2 (رشته آموزش زبان انگلیسی) دانشگاه بین المللی امام خمینی ---
4 بررسی مقابله ای ساخت جمله (رشته های ادبیات و مترجمی زبان انگلیسی) دانشگاه پیام نور ---
5 مقدمات زبان شناسی (رشته ادبیات فارسی) دانشگاه سمنان ---
6 زبان عمومی و تخصصی دانشگاه بین المللی امام خمینی ---