چهارشنبه 7 آبان 1399

پروفایل شخصی - مصطفی جعفرزادگان

تاریخ تولد : 1361

صندوق پستی :

شماره اتاق : 439

شماره تلفن دفتر : 1186

وبگاه شخصی :

رایانامه : jafarzadegan@eng.ikiu.ac.ir

دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی

گروه آموزشی : مهندسی مواد

درجه علمی : استادیار

آمار بازدید : 29081


مدارک و رشته تحصیلی
ردیف عنوان مقطع و رشته تحصیلی از تاریخ تا تاریخ محل تحصیل فایل مرتبط آدرس مرتبط
1 دکتری تخصصی شناسایی و انتخاب فلزات 1386 1391 دانشگاه تربیت مدرس ---
2 کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب فلزات 1384 1386 دانشگاه تربیت مدرس ---
3 کارشناسی متالورژی صنعتی 1380 1384 دانشگاه تهران ---